Ceny prací

Pevné instalace

Cena revize pevných instalací NN v objektech třídy A a B je kalkulována podle aktualního ceníku údržbářských prací BHR č.15/2003 Revize vyhrazených technických zařízení, který vydává BYVIP s.r.o. pobočka Ostrava. Na výslednou ceníkovou cenu poskytujeme výrazné slevy (až 75%) podle rozsahu revidovaného zařízení a na základě obchodního jednání s odběratelem.

Pracovní stroje a strojní zařízení

Cenu revize pracovního stroje určujeme jednotlivě podle charakteru konkrétního el. zařízení. Hlavní parametry které ovlivňují cenu revize jsou: složitost el. instalace popř. bohatost el. vybavení, potenciální nebezpečnost stroje pro obsluhu, rozměry a el. příkon. Podle výše uvedených parametrů rozdělujeme stroje do třech základních skupin A, B, C. Výslednou cenu revize pak určuje její zařazení do skupiny popř. u velkých strojních celků jako např. automatické linky násobky odpovídající skupiny.

Skupina A - jednoduché el. stroje (stolní brusky a vrtačky, jednoduché univerzální soustruhy, vrtačky nebo frézky bez zvláštního vybavení)

Skupina B - složitější el. stroje nebo potenciálně nebezpečné (jednoduché obráběcí stroje se stejnosměrnými pohony nebo frekvenčními měniči, zdvihací zařízení, menší el. pece, rozměrné jednoduché obráběcí stroje )

Skupina C - složité el. stroje nebo potenciálně nebezpečné a rozměrné (jednoduché NC stroje a programovatelné automaty, buchary a lisy, mostové jeřáby)

Hromosvody

Cenu revize hromosvodu určujeme podle počtu uzemňovacích bodů hromosvodní soustavy.

Trafostanice

Cenu revize trafostanice stanovíme na základě počtu traf VN/NN + cena pevných instalací NN podle ceníku BHR č.15/2003.

Šňůrové spotřebiče a ruční nářadí

Cenu revize šňůrových spotřebičů a ručního nářadí určujeme pevně podle počtu kusů.

 
Vyhledávání
Kontaktujte nás

Elektro Špreňar s.r.o.
Velký Dřevíč 36
549 34 Hronov

firma@elektrosprenar.cz
elektrosprenar@seznam.cz

Tel.: 491 483 106