Nabídka činností

Revize elektrických zařízení

  • pevné instalace v objektech třídy A a B (objekty SNV - s nebezpečím výbuchu) s napětím do 1000V
  • hromosvody na objektech třídy A a B (objekty SNV - s nebezpečím výbuchu)
  • elektrická zařízení v objektech třídy A bez omezení napětí (VN)
  • technologická zařízení a stroje
  • šňůrové spotřebiče a nářadí

Poradenská činnost v oblasti ČSN elektro

  • působení vnějších vlivů
  • rozsahy nebezpečných zón v prostorech SNV

Montáže a opravy el.zařízení na objektech třídy A a B bez omezení napětí (VN a SNV)

Způsob provádění

Revize provádíme na základě závazné objednávky popř. dlouhodobé smlouvy o dílo. Objednávce zpravidla předchází dohoda o stanovení předběžné maximální ceny za prováděné revize. Využíváme SW vlastní výroby, který umožňuje (mimo vytváření revizních zpráv) dlouhodobé sledování stavu všech elektrických zařízení a podrobné plánování příslušných elektro revizí. S revizní zprávou předáváme samostatně se seznamem zjištěných závad a na vyžádání jednoduché schéma zapojení revidovaných rozvaděčů. Zákazníci se kterými byla uzavřena smlouva a pravidelném provádění revizí obdrží po dokončení revizí naplánovaných na aktuální rok CD se seznamy všech dosud provedených revizí a plány revizí na další období ve formátu HTML a texty revizních zpráv ve formátu PDF.

 
Vyhledávání
Kontaktujte nás

Elektro Špreňar s.r.o.
Velký Dřevíč 36
549 34 Hronov

firma@elektrosprenar.cz
elektrosprenar@seznam.cz

Tel.: 491 483 106