Elektro Špreňar s.r.o.

Firma vznikla v roce 1990 a od svého založení se orientuje na provádění revizí, montáží a údržeb průmyslových elektroinstalací. Zaměstnanci v tomto oboru pracovali již před založením firmy u různých státních podniků. Naším cílem je poskytnout komplexní servis v oblasti elektro revizí, který zajistí včasné a pravidelné provádění revizí ve lhůtách doporučených příslušnými ČSN popř. výrobci.

Kontakt

Elektro Špreňar s.r.o.
Velký Dřevíč 36
549 34 Hronov

firma@elektrosprenar.cz
elektrosprenar@seznam.cz

Tel.: 491 483 106

Nabídka činností

Revize elektrických zařízení

  • pevné instalace v objektech třídy A a B (objekty SNV - s nebezpečím výbuchu) s napětím do 1000V
  • hromosvody na objektech třídy A a B (objekty SNV - s nebezpečím výbuchu)
  • elektrická zařízení v objektech třídy A bez omezení napětí (VN)
  • technologická zařízení a stroje
  • šňůrové spotřebiče a nářadí

Poradenská činnost v oblasti ČSN elektro

  • působení vnějších vlivů
  • rozsahy nebezpečných zón v prostorech SNV

Montáže a opravy el.zařízení na objektech třídy A a B bez omezení napětí (VN a SNV)

Způsob provádění

Revize provádíme na základě závazné objednávky popř. dlouhodobé smlouvy o dílo. Objednávce zpravidla předchází dohoda o stanovení předběžné maximální ceny za prováděné revize. Využíváme SW vlastní výroby, který umožňuje (mimo vytváření revizních zpráv) dlouhodobé sledování stavu všech elektrických zařízení a podrobné plánování příslušných elektro revizí. S revizní zprávou předáváme samostatně se seznamem zjištěných závad a na vyžádání jednoduché schéma zapojení revidovaných rozvaděčů. Zákazníci se kterými byla uzavřena smlouva a pravidelném provádění revizí obdrží po dokončení revizí naplánovaných na aktuální rok CD se seznamy všech dosud provedených revizí a plány revizí na další období ve formátu HTML a texty revizních zpráv ve formátu PDF.

Ceny prací

Pevné instalace
Cena revize pevných instalací NN v objektech třídy A a B je kalkulována podle aktualního ceníku údržbářských prací BHR č.15/2003 Revize vyhrazených technických zařízení, který vydává BYVIP s.r.o. pobočka Ostrava. Na výslednou ceníkovou cenu poskytujeme výrazné slevy (až 75%) podle rozsahu revidovaného zařízení a na základě obchodního jednání s odběratelem.

Pracovní stroje a strojní zařízení
Cenu revize pracovního stroje určujeme jednotlivě podle charakteru konkrétního el. zařízení. Hlavní parametry které ovlivňují cenu revize jsou: složitost el. instalace popř. bohatost el. vybavení, potenciální nebezpečnost stroje pro obsluhu, rozměry a el. příkon. Podle výše uvedených parametrů rozdělujeme stroje do třech základních skupin A, B, C. Výslednou cenu revize pak určuje její zařazení do skupiny popř. u velkých strojních celků jako např. automatické linky násobky odpovídající skupiny.

  • Skupina A - jednoduché el. stroje (stolní brusky a vrtačky, jednoduché univerzální soustruhy, vrtačky nebo frézky bez zvláštního vybavení)
  • Skupina B - složitější el. stroje nebo potenciálně nebezpečné (jednoduché obráběcí stroje se stejnosměrnými pohony nebo frekvenčními měniči, zdvihací zařízení, menší el. pece, rozměrné jednoduché obráběcí stroje )
  • Skupina C - složité el. stroje nebo potenciálně nebezpečné a rozměrné (jednoduché NC stroje a programovatelné automaty, buchary a lisy, mostové jeřáby)

Hromosvody
Cenu revize hromosvodu určujeme podle počtu uzemňovacích bodů hromosvodní soustavy.

Trafostanice
Cenu revize trafostanice stanovíme na základě počtu traf VN/NN + cena pevných instalací NN podle ceníku BHR č.15/2003.

Šňůrové spotřebiče a ruční nářadí
Cenu revize šňůrových spotřebičů a ručního nářadí určujeme pevně podle počtu kusů.

Kde nás najdete

Oprávnění a certifikace